NỘI DUNG PHIẾU BẢO DƯỠNG MIỄN PHÍ

+ Phiếu “Bảo dưỡng cấp độ 1”:

Bao gồm Phiếu lần 1 là phiếu mà mặt trước & sau có nền màu trắng (Tham khảo phần sổ bảo hành) hoặc ô phiếu số 1 trên ứng dụng My Yamaha.

+ Phiếu “Bảo dưỡng cấp độ 2”:

Bao gồm các phiếu lần 2, lần 4, lần 5, lần 7, lần 8, là những phiếu có mặt trước màu xanh dương và mặt sau màu trắng trắng hoặc ô phiếu số 2,4,5,7,8 trên ứng dụng My Yamaha.

+ Phiếu “Bảo dưỡng cấp độ 3”:

Bao gồm các phiếu lần 3, lần 6, lần 9 là những phiếu có mặt trước màu hồng và mặt sau màu trắng hoặc hoặc ô phiếu số 3,6,9 trên ứng dụng My Yamaha.

Lưu ý: Khách hàng trả tiền phụ tùng, dầu (nhớt), hóa chất, dung dịch làm mát và những yêu cầu khác không nằm trong danh mục trên phiếu Bảo dưỡng miễn phí

** Cấp độ bảo dưỡng 1:

Bảo dưỡng miễn phí 1 lần (Dành cho phiếu màu trắng số 1)

+ Đường ống xăng
+ Đèn, còi, tín hiệu
+ Dầu động cơ
+ Hệ thống làm mát
+ Ắc quy
+ Hệ thống CVT
+ Bugi
+ Tốc độ không tải
+ Hệ thống phanh
+ Lốp xe
+ Cổ phốt
+ Ống thông hơi động cơ

** Cấp độ bảo dưỡng 2:

Bảo dưỡng miễn phí 5 lần (Dành cho phiếu màu xanh số 2,4,5,7,8)

+ Đường ống xăng
+ Đèn, còi, tín hiệu
+ Dầu động cơ
+ Hệ thống làm mát
+ Ắc quy
+ Hệ thống CVT
+ Bugi
+ Tốc độ không tải
+ Hệ thống phanh
+ Lốp xe
+ Cổ phốt
+ Ống thông hơi động cơ

** Cấp độ bảo dưỡng 3:

Bảo dưỡng miễn phí 3 lần (Dành cho phiếu màu hồng số 3,6,9)

+ Trục bánh xe
+ Hệ thống phanh
+ Má phanh
+ Cổ phốt
+ Hệ thống CVT
+ Dây cáp điều khiển
+ Lốp xe
+ Giảm xóc trước
+ Bu lông ốc vít
+ Chân chống
+ Lọc gió
+ Dầu động cơ, dầu cầu
+ Lọc xăng
+ Bugi
+ Xup páp
+ Hệ thống làm mát
+ Ống thông hơi động cơ
+ Ắc quy
+ Công tắc
+ Đèn còi, tín hiệu

hotline hotline
DMCA.com Protection Status