GIẢI NHẤT: Mũ Bảo Hiểm
GIẢI NHÌ: Áo Mưa
GIẢI BA: Bình Giữ Nhiệt
GIẢI MAY MẮN: Ly Cao Cấp
QUAY LẠI
CHÚC MAY MẮN
00
00
00
00